Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie jest samorządowym zakładem budżetowym Województwa Zachodniopomorskiego. Swoją działalność rozpoczęło 1 października 2010 roku. Jednak historia nasza sięga roku ……. 1953.

To właśnie w 1953 roku powstało pierwsze laboratorium drogowe w budynku przy ulicy Zwycięstwa obok dawnego budynku Narodowego Banku Polskiego. Do obecnego budynku laboratorium przeniosło się w roku 1961. Laboratorium drogowe działa nieprzerwanie od tegoż 1953 roku - znamy nawet nazwiska kierowników z całego okresu działalności.
 
Historia naszego laboratorium wpisana jest w historię polskiego drogownictwa i we wszystkie zmiany administracyjne i terytorialne. Do końca 1975 roku laboratorium pełniło rolę laboratorium wojewódzkiego, więc prawdopodobnie oprócz dróg wojewódzkich obsługiwało również drogi powiatowe.
 
Od 1 stycznia 1976 roku znikają powiaty, aż do końca roku 1998, i wtedy działa Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, a laboratorium to Okręgowe Laboratorium Drogowe, które obsługuje również drogi krajowe. Kolejna reforma likwiduje Województwo Koszalińskie i wówczas pracownicy dawnego DODP „wzięli sprawy w swoje ręce” i utworzyli administrację drogową na poziomie wojewódzkim dla całego Województwa Zachodniopomorskiego. Zdecydowano, że będzie to Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. A laboratorium drogowe…., to znowu Wojewódzkie Laboratorium Drogowe. Od 2005 roku znowu zmienia się forma działalności. Tym razem jest to gospodarstwo pomocnicze. Likwidacja gospodarstw pomocniczych w 2010 roku zmusza nas do kolejnego przekształcenia.
 
Dzisiaj Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie (ZLD) jest jednostką samofinansującą się, działającą w sektorze finansów publicznych. ZLD zatrudnia 13 osób. Posiada trzy pracownie: Pracownię Badań Terenowych, Pracownię Mas Bitumicznych i Pracownię Kruszyw i Betonów.   
   
 
Kontrola zagęszczenia gruntów lekką płytą dynamiczną...  Artykuł
  
Inwestycje drogowe pod ścisłą kontrolą jakościową... Artykuł
 
Rowerem przez Pomorze Zachodnie - odwierty w ścieżce rowerowej.
 
Wykryją niedoróbki drogowców... Artykuł
 
Prezentacja Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.
 
"Pomorze Zachodnie" o ZLD w Koszalinie - FILM FACEBOOK

 

Majątek ZLD w Koszalinie
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256762
Deklaracja dostępnoœci